GrAZp

Grip en Creativiteit

Systems Engineering vs Project Management

In projecten en processen moeten veel disciplines samenwerken om een succesvol eindresultaat op te leveren. De systems engineer kijkt hierbij naar het technisch inhoudelijke proces, waar de projectmanager zich meer richt op het organisatorische en zakelijke proces: geld, resources, planning, etc. De essentie van systems engineering is het realiseren van producten en systemen die voldoen aan de behoeften van álle belanghebbenden.

Van projectmanagers wordt vaak impliciet verwacht dat zij tevens de systems engineering voor hun rekening nemen. Het is een echter een vaardigheid die niet altijd tot de opleiding en capaciteiten van projectmanagers behoort. Bovendien hebben de projectmanager en de system engineer regelmatig tegenstrijdige belangen die een goede inhoudelijke discussie en afweging vergen; dat gaat soms moeilijk binnen één persoon.

Iteratief en waterval

Systems engineering is een discipline die ontwikkeld werd in de wereld van lucht- en ruimtevaart, maar inmiddels succesvol wordt toegepast bij multidisciplinaire projecten, processen en producten in veel andere velden. Dit zowel in iteratieve eigentijdse (o.a. ITIL gebaseerd, agile/DevOp etc.) productontwikkeling als bij de traditionele waterval productontwikkeling (o.a. volgens het V-model). Door zijn oorsprong is systems engineering doorspekt van Engelse terminologie.

Systems engineering is speciaal van belang bij technisch en/of organisatorisch complexe projecten met een of meer van de volgende kenmerken:

 • Meerdere (technische) disciplines betrokken
 • Meerdere toeleveranciers betrokken
 • Veel belanghebbenden (stakeholders en actoren, let op het verschil ...!...)
 • Complex product of proces, veel functies, veel sub-systemen
 • Risico's groter dan normaal (waaronder ook afbreukrisico's)

Enkele kenmerken van systems engineering zijn, zoals ook beschreven in o.a. de ISO/IEC/IEEE 15288 standaard:

 • Kijken naar het systeem/proces als geheel
 • Gericht op het goed werken van het totale systeem/proces
 • Geen suboptimalisatie of geisoleerde ontwikkeling van onderdelen
 • Zorgen dat aan de eisen van alle belanghebbenden wordt voldaan:
   • Vertaling van gebruikerseisen (bijv. d.m.v. UML use cases) in heldere (deel)systeemspecificaties
   • Verificatie en validatie vanaf het begin en gedurende de hele ontwikkeling
 • Bijzondere aandacht voor de samenhang tussen systeemonderdelen: interface management
 • Een gezonde balans tussen top-down en bottom-up

Enkele typische activiteiten die men tot de systems engineering rekent zijn:

 • Requirement Management
 • Requirements Flowdown
  • Tracking and tracing
  • Change management
  • Impact analysis
 • System architecture development and trade-offs
 • Interface Management
 • Verification and Validation Management
 • Risk management

Ik heb ruime ervaring in dit veld die ik graag met u deel.