GrAZp

Grip en Creativiteit

Dingen die ik voor je kan doen...

  • (Technische) Systemen analyseren en oplossingen voor verbetering of vernieuwing aandragen
  • Advies en hulp bij Systems Engineering in mechatronische projecten
  • Innovatieve concepten ontwikkelen voor zakelijke, culturele en educatieve activiteiten
  • Inspirerende gedachtewisselingen initiëren en klankbord gesprekken voeren
  • Lesmaterialen, workshops en cursussen ontwikkelen
  • Lesgeven, workshops en cursussen begeleiden
  • Teksten schrijven: van artikelen voor magazines tot handleidingen
  • Artikelen, teksten of handleidingen uit het Engels vertalen of hertalen
  • Projecten leiden of ondersteuning bieden bij de uitvoering van projecten
Wil je voorbeelden van mijn werk, neem dan contact met mij op,
zodat ik je bij jouw vraag passend materiaal kan toesturen.